Psoriasis

Brief verzekeraar op aanvraag lichttherapie thuis

Zoals in eerder bericht beschreven op de Psoriasis Blog (zie Lichttherapie thuis wel of niet vergoed?), heeft mijn dermatoloog voor mij een aanvraag lichttherapie thuis gedaan bij mijn verzekeraar.

De verzekeraar heeft mij op 5 januari geantwoord op het geschil dat ontstaan is.

De brief begint met een korte weergave van mijn standpunt

U geeft aan dat u lichttherapie thuis heeft verzocht ter behandeling van Psoriasis en Vertiligo.

In uw werkkring moet u op locatie bij klanten door het hele land werken. Het is voor u onmogelijk om 3 dagen per week op gezette en afgesproken tijden te verschijnen in het ziekenhuis. De aard van uw klachten maken het echter wel noodzakelijk om lichttherapie te ondergaan.

Men vervolgt met een uiteenzetting van de wet en regelgeving

Ten aanzien van het geschil zijn de volgende wettelijke bepalingen van toepassing.

Artikel 2 lid 7 Modelpolis Basisverzekering Verzekeraar geeft aan dat de verzekerde slechts recht op zorg heeft indien en voorzover er een medische noodzaak daartoe bestaat en de verzekerder gelet op zijn behoefte en uit een doelmatige zorgverlening daarop naar de inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen.

Artikel 12 lid 1 Modelpolis Basisverzekering Verzekeraar geeft aan dat voor medisch-specialistische zorg een verwijzing door een huisarts, bedrijfsarts od medisch specialist noodzakelijk is. De omvang van deze zorg wordt begrensd door hetgeen medisch specialisten als zorg plegen te bieden.

De toepassing van de regelgeving in uw sistuatie

Tot 1 januari 2006 was er een tijdelijk project Flexizorg. Op grond van dat project werd lichttherapie in de thuissituatie vergoed. Deze tijdelijke regeling bestaat niet meer.

De vergoeding van vitiligo en psoriasis wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Op grond van de zorgverzekeringswet en de modelpolis van Verzekeraar valt de behandeling van deze ziektes dan onder medisch specialistische zorg. Medisch specialistische zorg wordt gedeclareerd door middel van zogeheten DBC’s. (Diagnose behandel combinatie). Een DBC omvat het gehele behandeltraject. Als de medisch specialist kiest voorlichttherapie als  behandeling voor de ziekte psoriasis en/of vitiligo, dan valt die therapie bij (in het ziekenhuis) onder de DBC, als er een indicatie bestaat. Er is dan geen plaats meer voor een behandeling op andere wijze. Dat betekent voor u dat de medisch specialist de behandeling, door middel van lichttherapie, in het ziekenhuis kan voorschrijven. Ook kan de specialist op kosten van het ziekenhuis eventueel een apparaat ter beschikking stellen voor lichttherapie in de thuissituatie, als u aan de indicatievereisten voldoet. Als de behandeling thuis plaats vindt onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist, binnen een DBC, kan de behandeling wel onder de basisverzekering vallen.

Voor een afzonderlijke voorziening voor behandeling van lichttherapie, verstrekt door Verzekeraar, zoals door u gevraagd, is geen plaats binnen de basisverzekering.

Ook uw beroep op uw werksituatie verandert hier niets aan. Het is voor u niet onmogelijk om behandeling in het ziekenhuis te ondergaan, maar wij begrijpen dat het makkelijker is als het thuis kan. Daar is evenwel geen aparte voorziening voor. U kunt er wel voor kiezen om op eigen kosten de behandeling thuis te ondergaan, als de medisch specialist geen apparaat voor de thuissituatie kan verstekken.

Onder het begrip hulpmiddelen, zoals bedoeld in de regeling zorgverzekering, vallen geen apparaten voor lichttherapie.

Wij betreuren dat het contact met Verzekeraar door u als kil werd ervaren. Wij proberen onze telefonische contacten voortdurend te verbeteren en hebben goede nota genomen van uw opmerking.

Beslissing

Naar aanleiding van hetgeen hierboven is uiteengezet kan ook in heroverweging worden vastgesteld dat uw verzoek niet voor herziening in aanmerking komt. Aangezien geen andere feiten of omstandigheden bekend zij die tot een ander standpunt kunnen leiden, besluit Verzekeraar  tot handhaving van de beslissing van 3 november 2008.

Einde brief

Ook interessant

Redactie Huidzorgen

Huidzorgen.nl is een online gezondheidsmagazine gericht op het grootste orgaan van het menselijk lichaam, de huid. Een gave huid is niet voor iedereen vanzelfsprekend! Zou je willen bijdragen aan Huidzorgen.nl doormiddel van een gast blog en/of wil je auteur worden dan nodigen we je van harte uit te reageren!

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button